Năm cách tăng cường trí nhớ hiệu nghiệm ở người cao tuổi

Có thể phái yếu quan tâm Giảm trí nhớ là điều thường thấy ở nhóm người trung cao tuổi. Tuy nhiên, người ta có cơ hội can thiệp để làm chậm quá trình này thông qua một vài khuyến cáo đơn giản, không khó sau đây do trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh…

Continue reading